Tags

, ,

Gisteren was ik een beetje aan het mopperen tegen een collega. Niet over haar, maar over andere frustraties die je in je werk wel eens tegenkomt. Ook wel eens bij anderen.

Het was even stil.

Ik gaf maar eerlijk toe dat het niet zo liefdevol van me was. ‘Liefde…..’ en ik herhaalde in mijn eigen woorden wat zinnen uit 1 Korintiërs 13:4-6 Een tekst dat me aanspreekt en een spiegel is voor mijn eigen leven. Soms kijk ik er in en buig ik beschaamd mijn hoofd.

Dit gedeelte in de Bijbel is de stem die je richting geeft in de omgang met mensen. Geeft aan wat echte liefde voor je naaste is. In de liefde naar de ander moet je soms de minste willen zijn. Kwets je de ander niet met woorden of daden. Liefde is nooit jaloers op de ander. Integendeel. Liefde is geduldig, liefde heeft de wil om te vergeven.

blog liefdeHet is een mooie en diepe tekst. Een tekst om punt voor punt tot je in te laten werken. Een tekst die je als een meetlint langs je eigen leven kan leggen. Niet alleen om daarna beschaamd je hoofd te buigen, ook om van daaruit aangemoedigd te worden om zo met je naaste om te gaan. Liefdevol omzien naar de ander, ongeacht ras, geloof of geaardheid. Ongeacht meningsverschillen die er kunnen zijn.

Liefde is de ander waardevol laten zijn.

In de Bijbel lees ik graag die tekst uit Korintiërs. Spiegel voor mezelf, maar ook een afspiegeling van wie Jezus is en hoe hij op aarde omging met mensen. Hij heeft mensen lief, zo ontzettend lief. Zelfs als onze liefde onvolmaakt is, als we in deze gebroken wereld zo vaak struikelen over onze eigen woorden. God heeft de mensen lief!

Dat is genade. Dat is liefde!