Tags

, , , , , , , , , ,

Het is vandaag de kortste dag! Dat vind ik een mooie dag. Het zit tussen mijn oren, ik weet het. De dag zelf blijft uiteraard 24 uur, maar de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang is vandaag het kortst. Dat houdt dus in dat na vandaag de tijd tussen die twee momenten alleen maar langer wordt. Langer licht dus. Heel geleidelijk, je merkt het bijna niet, maar toch…

De kortste dag. De dag dat we het meest in het donker zitten. Hier in huis maken we het knus door de kaarsjes aan te steken. Maar daar wordt het buiten niet minder donker van. Gezellig is het wel, zo tegen de kerstdagen aan. Persoonlijk houd ik meer van het voorjaar en ik vind het fijn als ik ’s morgens de vogels hoor zingen en de zon wat langer aan de hemel staat. Uitkijkend naar de lente, is de kortste dag een streep onder de donkerste dagen. Stapvoets gaan we weer richting het licht.

kaarsjesIn deze periode zijn we vooral onderweg naar Kerst. Feest van Licht. Voor ons een feest waarbij we stil staan bij de geboorte van de Here Jezus. Als mens kwam Hij op aarde, om de gebrokenheid en de zonde van mensen op zich te nemen. Licht in de duisternis.

De moeiten en zorgen zijn er nog wel. We worden geconfronteerd met ziekte, met lijden. We rouwen, we huilen, we kunnen ons eenzaam en onbegrepen voelen. Er zijn oorlogen, aanslagen, er worden mensen vervolgd en uiteen gedreven. Er is zoveel haat, we oordelen en veroordelen, we zijn soms zo harteloos.

In ons eigen leven kan het heel donker zijn. Momenten, periodes en soms wel een leven lang. We hebben onze vragen over het waarom. ‘Waarom Here God? Waar bent U dan?’  Antwoorden heb ik niet. Ik weet wel dat God altijd bij ons is. Ook in de donkerste momenten van ons leven. Doordat Zijn zoon naar deze wereld kwam en voor al onze zonden is gestorven en is opgestaan, kunnen we bevrijd leven. Een leven met God.

We mogen bidden, praten met God. Vragen om kracht en moed, om vertrouwen, juist ook als we het heel moeilijk vinden om te (blijven) geloven. God wil bij mensen zijn, ook bij jou. Hij troost ons met Zijn belofte, want er is hoop!

We zijn op weg naar een nieuwe toekomst! Er is een stip aan de horizon, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zal geen pijn zijn en geen verdriet, geen haat en rouw, geen ziekte of dood. Elke nieuwe dag brengt ons dichterbij die toekomst. Als je nu leeft mét God, ook als het moeilijk is in je leven en alles donker is, mag je ook dan leven bij God. Dat is een hoopvolle boodschap, een teken van Gods liefde en trouw.

Vandaag is de kortste dag. Donker en regenachtig. Geleidelijk aan wordt het langer licht, onderweg naar het voorjaar. Elke dag zijn we óók onderweg naar een nieuwe toekomst. Een toekomst zonder duisternis, een toekomst die eeuwig is!

Ik wens jullie allemaal gezegende Kerstdagen toe.