Tags

, , ,

Iris en Marin leerden vorige week psalm 22:1 op school. ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij….’ Het was geen gemakkelijke psalm om uit het hoofd te leren.

David zong het. Veel later in de tijd, zijn het de woorden van Christus aan het kruis. We staan daar juist in deze stille week bij stil,  bij het lijden van Christus. Wij zingen die woorden ook vaak na in ons eigen leven, we prevelen het uit in ons gebed als het donker is in ons leven.

Soms heb je wel eens van die diepe momenten in je leven, soms ook meer dan een moment. Ik herken ze in ieder geval wel als ik achterom kijk. Momenten van de zolder, noem ik ze altijd. Van dat meisje dat de hemel aftuurde, zocht naar een glimp van God.  Het meisje dat zich afvroeg of God haar niet vergeten was, of God haar wel zag. Ook veel later, kwamen die zoldermomenten terug. Wat heb ik vaak gedacht en het uitgeschreeuwd: ‘God, waar bent U dan? Waarom vergeet U mij?’IMG-20170121-WA0001

God was er wel. In de stilte en de tijd, in de rust en de genade. In Zijn liefde en Zijn trouw, in de mensen om mij heen. God heeft mij nooit verlaten.

God verlaat ons nooit.

‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?’ het zijn de diepe woorden die Christus roept aan het kruis. Hij werd echt door God verlaten. Bij het avondmaal in de kerk wordt het zo mooi uitgesproken: ‘Hij werd door God verlaten, opdat wij nooit meer door Hem verlaten zouden worden!’

Dat te weten is zo waardevol. Op al die zoldermomenten van jouw en mijn leven, mogen we roepen naar God. In de donkere momenten van je bestaan, bij rouw en verdiet, bij ziekte en zorgen, bij de scherven van ons leven zegt Hij: ‘Ik verlaat jou niet!’

‘Maar God, waarom voel ik U dan niet om mij heen en waarom lijkt U zo ver weg?’ ik hoor het mezelf vragen. En toch, steeds weer: ‘Ik verlaat jou niet. Nooit!’

Marin heeft net een voldoende gehaald met het opzingen van de psalm. ‘Hij was ook erg moeilijk’ zegt ze. Dat begrijp ik wel. Het zijn diepe woorden voor een meisje die dansend door het leven gaat en die altijd zo treffend kan zeggen: ‘God is er altijd, dat geloof ik gewoon!’