Tags

, , ,

‘ Ik hoef geen gevaar te vrezen, als Uw huis mijn schuilplaats is.’ ( Opwekking 672)

Een zin uit een lied, hecht zich in mijn hoofd. Klinkt na. Soms heb je dat. Het past ook goed bij het gesprek dat ik had met Aron.

‘Mama’ zei Aron ‘soms zeggen mensen dat de derde wereldoorlog misschien wel uitbreekt.’ Ik haal mijn schouders op. ‘Ik weet het niet, ik hoop het niet’ zeg ik. ‘Ik ben dan wel bang’ zegt hij eerlijk. ‘Oh, maar dat snap ik ook wel’ zeg ik. ‘Geeft ook niet dat je daar bang voor bent’ voeg ik er aan toe.

We zijn beiden even stil. Oorlog is niet fijn. Soms komt dat voor volwassenen, maar ook voor Aron heel dichtbij. Door beelden op tv, maar ook door verhalen van mensen die je tegenkomt. Van kinderen die daadwerkelijk gevlucht zijn voor oorlog en geweld. ‘Wees maar blij en dankbaar dat we het zo goed hebben hier’ zeg ik tegen hem. ‘En weet je…..’ ik maak mijn zin af, maar Aron weet wel wat er komt. ‘….hoe je leven ook loopt, God is altijd bij je.’

‘Ik hoef geen gevaar te vrezen, als Uw huis mijn schuilplaats is’

img_0450

Klinkt dat niet goedkoop en makkelijk? Helpt het je echt als je vlucht voor het geweld? Helpt het je in een leven van gemis en verdriet? Van leegte en eenzaamheid? Van lijden en ziekte, van sterven? Zeg ik het niet te gemakkelijk? Misschien wel. Misschien  zeg ik dat wel te snel. Misschien moet ik wel vaker de ruimte geven voor het verdriet en de angst, voor de pijn en de uitzichtloosheid.

En toch…..toch is het zo troostvol om daarop te vertrouwen. In alles wat je meemaakt in je leven, mag je schuilen bij God. Dat zorgt er niet altijd voor dat je geen gemis ervaart, pijn of ziekte. Soms houd je dat levenslang. Maar schuilen bij God is wel verder kijken dan de horizon. Het geeft een vooruitzicht op een leven zonder zorgen en lijden. Zonder angst en zonder minderwaardigheid. Dat is hoopvol. Dat is de bemoediging waarmee we de ander mogen aansporen, ook als het heel donker is in het leven van de ander. Niet om het lijden kleiner te maken of te relativeren, maar om troost te bieden. Zo mogen wij zelf ook een huis zijn waar het veilig is.

‘In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis. Wilt U mij Uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan Uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als Uw huis mijn schuilplaats is.’