Tags

, , , ,

Op tweede Kerstdag ging ik vaak met mijn zussen naar het ziekenhuis. Er waren toen nog twee ziekenhuizen in Hengelo. We gingen de afdelingen op en vroegen aan de verpleging of we voor de patiënten mochten zingen. Dat mocht meestal wel. We liepen een kamer op en als de patiënt dat wilde, zongen wij Kerstliederen.

Wij vonden dat vooral erg mooi om te doen. Als zussen zongen we altijd bij de afwas en we waren een voorbeeldig trio daarin. Dus ook dit probeerden we met voorbeeldig geluid, tegenstemmen  en canon. Drie meisjes zingend aan het bed van een patiënt. Uiterst serieus, met een tikkeltje ons lachen inhoudend als we zongen: ‘Vreed (zing: vreeetttt) op aarde….’

img_0431

We kregen hier natuurlijk best wel reactie en op. Of we dit deden voor de kerk, of voor geld? Nou dat was niet het geval, al namen we het toegestoken snoep in dank aan. Dat wel. Nee, we deden dit omdat we dat graag deden voor de mensen die met Kerst in het ziekenhuis lagen. Dat vonden we verdrietig voor ze en we wilden ze een beetje licht geven.

Als ik daar nu aan terugdenk, moet ik er wel om glimlachen. Hoe we zonder schroom voor die bedden gingen staan. Sommigen wilden niet, dan gingen we naar de volgende. Een ander wilde veel liederen, een ander nam genoegen met één lied. Sommigen waren diep geraakt en waren geëmotioneerd. Dan glinsterde er een traan in hun ooghoek. Toen begreep ik dat niet zo goed.

Nu wel. Soms in je leven, kan het lied van de ander je zomaar raken. Gaat het gezang dat je hoort, dwars door je huid richting je hart. Het lied van de ander, voor jou. Waarmee de ander je troost wil bieden, een arm om de schouder, een steuntje in de rug. Een lied voor de ander, om iets van licht te geven als je bang bent en alleen.

Ik hoop dat ik de moed mag houden om een lied te zingen voor de ander. Met woorden van troost en van hoop. Gewoon zonder schroom de arm om de ander, het mag ook met woorden, het hoeft niet met een lied.

Ik daag je uit om met mij mee te doen. Kijk om je heen, juist ook tijdens deze dagen. Dagen die donker zijn en soms heel alleen. Waar kan jij een lichtje zijn? Waar kan jij de tegenstem zijn in een liedje in  mineur?

Op wie stap jij af?